• Askarizadeh.mehdi@yahoo.com

خرما زاهدی

برداشت آن از اواخر شهریور ماه شروع می‌شود و ممکن است تا اوایل پاییز ادامه داشته باشد کیفیت آن به میزان اندازه گوشت، محل برداشت و شرایط برداشت بستگی دارد و نوع مرغوب آن قهوه ای شکلاتی است.

این محصول برای افراد دیابتی مناسب می باشد.

قند خون موجود در این خرما برای کاهش ورزن مناسب می باشد.