• Askarizadeh.mehdi@yahoo.com

خرما پیارم

خرمای پیارم از ارزش غذایی بالایی برخوردار است و به‌دلیل تحمل زیاد این درخت در برابر شوری، در سطح وسیعی در ایران، کشت می‌شود

از اوایل مرداد ماه خرمای نارس پیارم، از رنگ سبز به رنگ زرد تغییر رنگ داده و این تغییر رنگ همراه با کمی شیرین‌تر شدن آن است. از اواخر مرداد و اوایل شهریور، تبدیل به رطب می‌شود و از اواخر شهریور، به‌مرور مقداری از آب و رطوبت خود را از دست داده و خشک می‌شود که بسته به آب و هوای منطقهٔ کشت، آمادهٔ برداشت می‌شود که تا اوایل آبان ماه نیز ادامه دارد.