• Askarizadeh.mehdi@yahoo.com

خرما کبکاب

رسیدن خارک در اوایل امرداد ماه است ولی برداشت میوه کاملاً رسیده آن (خرما) در اواسط شهریور ماه شروع شده و تا اواسط مهر ادامه دارد. این خرما جزو ارقام تر محسوب می‌شود. خارَک این رقم قابل استفاده نیست، لذا برای مصرف می‌بایست آن را از قبل پخت و خشک کرد.

 

  • فرودین ماه: در این ماه شکوفه‌ها بعد از شکافته شدن طاره، آشکار می‌شوند. تلقیح نخل در این مرحله صورت می‌گیرد.
  • تیرماه: مرحله دوم خلال نام دارد. ثمره‌ای که زیاد بزرگ نشده و به رنگ سبز است این مرحله ثمر با وزن و حجم میوه زیاد شده و تقریباً شکل اصلی را به خود می‌گیرد.
  • مرداد ماه: در این مرحله میوه رنگی می‌شود و رنگ‌های زرد و قرمز را به خود می‌گیرد، که به آن خارَک گفته می‌شود. در این مرحله میوه قابل خوردن است و هواداران فراوانی دارد.
  • شهریور ماه: در این مدت میوه کاملاً رسیده و نرم شده و شیرین و آبدار است که به آن رطب می‌گویند و در مدت کوتاهی به خرما تبدیل می‌گردد.